04-06-13

Provincie negeert 170 bezwaarschriften.

Vandaag keurde de provincieraad het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) goed dat de herbestemming van enkele woonwagenterreinen moet regelen. Dat PRUP bestaat uit enkele deelgebieden. Wat betreft een deelgebied aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw legt de meerderheid alvast 170 bezwaarschriften zomaar naast zich neer… Een amendement om dit deelgebied uit te stellen werd door de meerderheid weg gestemd.

Katleen Bury (provincieraadslid N-VA, gemeenteraadslid Sint-Pieters-Leeuw): “De houding van de meerderheid in deze vinden we als fractie eigenlijk ongehoord. 170 bezwaarschriften van omwonenden vonden we als gemeentebestuur meer dan voldoende om zelf met enkele alternatieven op de proppen te komen. Die alternatieven genieten ook een draagvlak binnen de gemeente bij zowel de omwonenden als bij het bestuur. Bovendien zijn ze ook een pak goedkoper dan hetgeen de deputatie voorstelde. We vinden het jammer dat elke zin voor inleving in dit dossier verdwenen lijkt te zijn bij de meerderheid en dat ons amendement dat uitstel vroeg voor dit deelgebied koud werd weg gestemd.”

N-VA was in deze echter niet de enige die vroeg dit dossier te laten uitstellen.

Katleen Bury: “Klopt. Er waren binnen de meerderheid eveneens stemmen te horen die het standpunt van onze fractie voor 100% konden onderschrijven. Als ere-burgemeester van onze gemeente is Lieve Vanlinthout ook perfect geplaatst om met kennis van zaken te oordelen. Jammer dat zij haar fractie niet kunnen overtuigen heeft om in dit dossier met enige wijsheid te stemmen. Nochtans had zij exact hetzelfde amendement ingediend als wij…”

 

Meer info:

Katleen Bury

Commentaren

Dit is te schandalig voor woorden !!

Hoe kan een pragmatisch en realistisch ingesteld persoon 170 bezwaarschriften, een goedkoper voostel van de Gemeenteraad en de aanbeveling van de Sociale huisvestingsmaatschappij om de woonwagen bewoners op het terrein van de Politie te installeren compleet negeren?

Het is wel duidelijk dat ergens iemand hiermee veel geld opstrijkt en verdeelt onder enkele Deputatie leden !!!

Ik stel voor de media hier verder bij te betrekken en een vervolg gesprek aan te vragen met de burgemeester: hij heeft tijdens de meest recente Gemeenteraad beloofd alles in het werk te stellen om zijn alternatieve plannen uit te voeren. Zijn steun is duidelijk zichtbaar via de communicatie naar de Deputatie gedateerd 29 Mei, maar helaas schijnt dat nog niet voldoende indruk te maken op de Deputatie.

Kan de wijk de Witte Roos een advocaat aanstellen met steun van de Burgemeester om de Deputatie of in ieder het hogere orgaan de Provinciale Raad in te laten zien dat ze onnodige kosten maken en tegen alle wensen van de Huisvestings maatschappij almede alle bewoners van de Witte Roos ingaan?

Ik zou het op prijs stellen om te vernemen wanneer er eventueel een vergadering kan worden belegd door het A9isA9 committee om de volgende stap te bespreken om dit ongeloofwaardige dossier te doen veranderen?

Gepost door: Robin | 04-06-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.