04-06-13

Autosluis T. Swalusstraat

Op de gemeenteraad van donderdag 25 april 2013 werd de autosluis defintief goedgekeurd.
Voor het einde van dit kalenderjaar zal de voorlopige autosluis vervangen worden door een nieuwe, defintieve autosluis, waarvan het plan nog meegedeeld zal worden aan alle inwoners, enkele weken voor de realisatie.

Hiermee komt een einde aan één van de punten waarmee onze wijk ook geconfronteerd werd, tenminste enkele straten : het sluikverkeer.

Alhoewel niet iedereen dit een goede beslissing vindt, zullen de bewoners van de betrokken straten opgelucht adem kunnen halen nu ze weten dat ze voor eens en voor altijd verlost zullen worden van mogelijk sluikverkeer en hiervoor willen we het College van Burgemeester en Schepenen bijzonder bedanken.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage welke u kan vinden bij het bericht over het woonwagenpark.

De commentaren zijn gesloten.