31-05-13

Brief

Eerstdaags mag elke bewoner van de Witte Roos een brief verwachten vanuit het College van Burgemeester en Schepenen met informatie omtrent diverse problemen waarmee de wijkbewoners geconfronteerd worden. Van zodra de brief in de bus is gevallen, zullen wij de informatie ook op onze blog plaatsen.

De commentaren zijn gesloten.