10-05-13

Woonwagenpark : onbegrijpelijk

Op de provinciale commissie van dinsdag 7 mei jl. hebben de provinciale meerderheidspartijen (CD&V, Sp.a, Open VLD en Groen) het gewijzigde alternatief van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw niet in aanmerking genomen omdat het buiten de termijn werd ingediend. Als één van de buurtcomités van onze wijk, de Witte Roos, vinden we dit betreurenswaardig. Men speelt op de procedure en houdt geen rekening met het feit dat 26 van de 30 raadsleden dit gewijzigd en betere alternatief hebben goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 maart 2013, en dit zonder enige tegenstem. Dit bewijst dat het draagvlak voor deze oplossing groot is.

Wij vernamen dat Lieve Van Linthout (CD&V) en Katleen Bury (N-VA) het standpunt van de gemeente nochtans verdedigd hebben, nadat een 4-koppige delegatie (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth en Bart Keymolen) van het gemeentebestuur al bij Tom Dehaene was langs geweest. 

Het is duidelijk dat onze voormalige burgemeester en huidig provincieraadslid Lieve Van Linthout alle steun kan gebruiken om binnen de provinciale meerderheid de zaak ten gunste te bepleiten.

Daarom roepen wij op om haar uw steun te betuigen door te mailen naar lieve.vanlinthout@raad.vlaamsbrabant.be en haar te vragen om de Deputatie alsnog te overtuigen om rekening te houden met het voorgestelde alternatief van de gemeente.

De beslissing is nog niet genomen, maar de manier waarop de provinciale commissie ermee is omgesprongen, belooft niet veel goeds en dat terwijl de provincie het terrein aan de Pepingensesteenweg gratis ter beschikking krijgt van de gemeente en ze er in onze wijk voor moeten betalen. Is het dan geen crisis voor het bestuur van onze provincie?

Via a9isa9 zullen we nu ook de pers inlichten. Wij hopen dat heel veel bewoners van onze wijk een email zullen sturen naar mevrouw Lieve Vanlinthout.

De commentaren zijn gesloten.