19-04-13

Woonwagenpark : feiten en data

Het vorige gemeentebestuur keurde de legalisatie en uitbreiding van het woonwagenpark op de Bergensesteenweg goed. Zij dienden een advies te leveren aan de Deputatie tegen uiterlijk 21/12/2012.
Het nieuwe gemeentebestuur hanteert het principe van ruime informatie verstrekken aan allen die bij het dossier betrokken zijn wat ook gebeurde in verband met het dossier ‘woonwagenpark Bergensesteenweg 700’ en dit na ons aandringen en gesprek met burgemeester en schepenen (zie onze brief die we in alle brievenbussen posten).

Op datum van 27 maart 2013 werd op de gemeenteraad de voorgestelde wijziging (zie artikels op onze website) goedgekeurd, waarbij ook de meerderheid van de oppositie akkoord ging met de nieuwe voorstellen.

Op datum van 26 maart 2013 ging een delegatie (burgemeester L. Deconinck, schepenen J. Speeckaert, J.Desmeth en B. Keymolen) naar de provincie voor een onderhoud met T.Dehaene om het probleem toe te lichten en de beide alternatieven aan te bieden.

Op 7 mei 2013 zal een commissie van de provincieraad dit dossier een eerste maal bespreken.

We houden jullie op de hoogte

De commentaren zijn gesloten.