28-03-13

Provinciaal RUP Woonwagenterreinen - wijziging advies

In vergadering van de Gemeenteraad van 28 maart 2013 werd punt 005 van de agenda behandeld : wijziging van advies in verband met de woonwagenterreinen. 

Voorstel om negatief te adviseren maar met aandacht voor twee mogelijke alternatieven :

- een verhuizing naar de Pepingsesteenweg 252 naar de gronden achter het politiegebouw en die al eigendom zijn
  van de gemeente of

- een verhuizing naar Bergsensteenweg 700 waar het woonwagenterrein zou uitgebreid worden met 15 eenheden.

Resultaat van de stemming : het voorstel tot wijziging wordt goedgekeurd door N-VA en CD&V, Vl.Belang en PF; er zijn 3 onthoudingen (SP-a, Groen en OpenVLD) en geen negatieve stem.

De commentaren zijn gesloten.