23-03-13

Woonwagenpark : nieuw voorstel


RUP- woonwagenterreinen - wijziging advies
 
Beste buren, 
Zie bijlage  TOE20130328.pdf puntje 5

We denken dat het belangrijk is om op donderdag 28 maart om 19u30 met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn op de gemeenteraad, zie punt 5 in bijlage.

Het gewijzigde standpunt is zeer belangrijk voor de toekomst van de wijk De Witte Roos, het nieuwe gemeentebestuur moet echter de steun voelen van de direkte buurtbewoners om op de ingeslagen weg verder te kunnen gaan. 

Het is voldoende te blijven tot en met punt 5, dus een halfuurtje van uw tijd voor onze toekomst hier in de Witte Roos
wijziging aan punt 5 :

Dit alternatief advies bestaat erin dat

-          de woonwagens van de Witte Roos achter de politie (Pepingensesteenweg 250) worden gehuisvest zodat deze niet in de Witte Roos geïntegreerd worden. Belangrijke overweging daarbij is dat de leefbaarheid van de witte roos inderdaad reeds zwaar onder druk staat (windmolens, industrie, wateroverlast) en dat een verdere concentratie van “lasten” niet wenselijk is. Deze oplossing is niet alleen beter voor de leefbaarheid van de witte Roos. Het garandeert ook een betere spreiding, aangezien de  site Begensesteenweg 700/700b in vogelvlucht op amper 400 meter is gelegen.

Bovendien is deze oplossing  ook goedkoper voor de provincie Vlaams Brabant aangezien de grond achter de politie eigendom is van de gemeente en gratis in bruikleen kan gegeven worden, echter met een uitdovend karakter.

Het perceel 601 b heeft een kadastrale oppervlakte van 0.94 ha.

-          Indien deze piste niet aanvaard wordt kan als tweede optie een grotere uitbreiding van het terrein Bergensesteenweg 700/700b gelegen  in agrarische zone voorgesteld worden, maar ook steeds met nabestemming agrarisch (al is dat dan binnen 30 jaar).

 

 

De commentaren zijn gesloten.