23-03-13

Interview met Burgemeester L.Deconinck, Schepen J. Desmeth en Schepen G.Coppens (deel4)

Windturbines: Het bestuur is van mening dat groene energie positief is. Het is een belangrijke  weg om tot minder CO2-uitstoot te komen en meer groene stroom te kunnen produceren. Men is echter van mening dat windturbines moeten voldoen aan de nodige stedenbouwkundige voorschriften (o.a. minstens op een afstand van 350 meter) en dat waar men hinder ondervindt mogelijkheid moet zijn om als inwoner mee te kunnen profiteren van de opbrengsten. Het bestuur heeft daarom een gunstig stedenbouwkundig advies gegeven voor de windmolens aangevraagd door Electrabel, maar heeft (en blijft) beroep aantekenen tegen de windturbine die te dicht bij onze wijk staat. Na onderhandelingen heeft Electrabel ook een regeling uitgewerkt waarbij we als inwoner kunnen deelnemen in de opbrengst in de vorm van een coöperatief aandeel met een dividend. Meer details volgen hier nog over.

Wij spraken af met het Gemeentebestuur om over één jaar een nieuwe ontmoeting te organiseren, zodat we de vorderingen kunnen opvolgen. Het Gemeentebestuur heeft hierop positief geantwoord.

Tot slot willen we nog even verwijzen naar onze blog, waar je dit verslag digitaal kan consulteren, alsook informatie over eventuele andere dossiers.

Volg het verder vervolg omtrent bovenvermelde items via onze blog.

De commentaren zijn gesloten.