23-03-13

Interview met Burgemeester L.Deconinck, Schepen J. Desmeth en Schepen G.Coppens (deel3)

Schepen van Mobiliteit en Verkeer, Jan Desmeth, gaf toelichting over de stand van zaken rond twee dossiers, zijnde:

1.      Bergensensteenweg : Het gerucht dat de Provincie advies heeft gevraagd aan de gemeente om de Steenweg op Bergen vanaf het Ronde punt met de Steenweg op Alsemberg tot aan de Tobie Swalusstraat in beide richting van twee rijstroken naar één rijstrook terug te brengen is juist. De Gemeente heeft echter negatief geadviseerd en een alternatief voorgesteld om tegemoet te komen aan de soms gevaarlijke situaties bij het indraaien van de handelszaken op deze strook. Dit alternatief behelst het doortrekken van de betonnen middenberm zodat deze afslagbewegingen onmogelijk zijn en men ofwel een keerpunt moet nemen ter hoogte van de Pijnbroekstraat of via het ronde punt aan de Alsembergsesteenweg. Op deze manier wil het Gemeentebestuur de dubbele rijstrook in beide richtingen vrijwaren.

2.      Tobie Swalusstraat: De testen met de autosluis zijn positief. Op de eerstvolgende commissie Mobiliteit & Openbare Werken van woensdag 27 maart 2013 staat dit punt op de agenda. Het is de doelstelling van het bestuur om dit nadien op de Gemeenteraad te agenderen zodat in de loop van dit jaar de voorlopige autosluis in een netto definitieve autosluis kan aangepast worden.

 

 

De commentaren zijn gesloten.