23-03-13

Interview met Burgemeester L.Deconinck, Schepen J. Desmeth en Schepen G.Coppens (deel2)

Schepen van milieu, Gunther Coppens, vertelde ons dat hij kennismakingsgesprekken met de naburige bedrijven heeft vastgelegd in april om met een delegatie van het College kennis te maken en over de wederkerende klachten te praten.

Geluidsoverlast: Er zijn reeds verscheidene malen controles geweest inzake geluidsoverlast, maar op de momenten van controle werd er niks bezwarends vastgesteld. Het bestuur wil  niet afwachten en  heeft in de loop van april een afspraak gemaakt met de directies om kennis te maken en duidelijke afspraken op de agenda te zetten.
Op de vraag of de nieuwe loods door Amacro gebouwd zal dienen om de verbrijzelmachine in onder te brengen (het gerucht deed de ronde in de wijk) is het antwoord negatief. 

De commentaren zijn gesloten.