23-03-13

Interview met Burgemeester L.Deconinck, Schepen J. Desmeth en Schepen G.Coppens (deel1)

Onlangs ondervroegen ondergetekenden de bevoegde burgemeester en schepenen  van het nieuwe gemeentebestuur over hoe zij staan tegenover verschillende punten waar we ons in ‘De Witte Roos’ zorgen over maken.

Graag delen wij met jullie ons verslag.

Burgemeester Luc Deconinck gaf toelichting over het dossier rond het woonwagenpark, vanuit zijn bevoegdheid van Ruimtelijke Ordening:

Woonwagenpark: het bestuur vindt de  uitbreiding van het woonwagenpark aan de witte Roos niet wenselijk. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in haar zitting van maandag 18 maart 2013 een alternatief voorstel goedgekeurd en zal dit voorleggen aan de gemeenteraad van donderdag 28 maart 2013. Het alternatief behelst een verhuis van de woonwagens naar het terrein achter het nieuwe politiekantoor op de Pepingensesteenweg.  Het bestuur vindt bovendien dat dit terrein slechts tijdelijk als woonwagenpark kan dienen en dit moet uitdoven zodra de behoefte aan een dergelijke park vervalt. Nadien dient het gekozen terrein zijn oorspronkelijke bestemming  terug krijgen. Het bestuur zal dit standpunt toelichten tijdens een geplande ontmoeting in Leuven met de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. 

 

De commentaren zijn gesloten.