16-12-12

Woonwagenpark RUP777 : onze acties

De feiten :

Via de website van de gemeente konden we vernemen dat er concrete plannen bestaan vanuit de provincie Vlaams-Brabant om werk te maken van de 13 illegale woonwagenparken.
In plaats van te kiezen voor het principe 'wat illegaal is moet verdwijnen' kiest men voor 'wat illegaal is willen we legaliseren en uitbreiden'.
Dit kunnen we niet aanvaarden.

De acties :

18november 2012
Starten van het openbaar onderzoek ter uitvoering van het RUP Bergensesteenweg 777 om te komen tot regularisatie en uitbreiding van het bestaande woonwagenpark

27 november 2012
Infovergadering op het gemeentehuis door de Provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met het gemeentebestuur. grote opkomst vanuit de wijk De Witte Roos

29 november 2012
Opmaken en verspreiden van Bezwaarschriften.
Resultaat :
- 83 bezwaarschriften
- 157 handtekeningen

15 december 2012
Een blog wordt gemaakt om de bewoners van de wijk blijvend te in formeren.

Begin 2013
Nieuwe actie

 

De commentaren zijn gesloten.